Predstavitev vrtca Pikapolonica

Prednostna naloga: NEKOČ JE BILO LEPO

V okviru prednostne naloge s področja Družbe, bodo otroci spoznavali različne običaje, praznovanja, navade, igre, opravila in plese ob katerih so svoj čas prijetno preživljale naše babice in dedki v času, ko še ni bilo igrač, interneta, računalniških igric in televizije.

Cilji:

 • Seznanjanje s širšo družbo in kulturo.
 • Spoznavanje kulturne dediščine.
 • Spoznavanje jedi, oblačil, glasbe, plesov iz preteklosti.

Dejavnosti:

 • Spoznavanje in izvajanje slovenskih ljudskih plesov in rajalnih iger.
 • Prepevanje slovenskih ljudskih pesmi.
 • Pripovedovanje slovenskih ljudskih pravljic.
 • Igranje in spoznavanje ljudskih iger.
 • Spoznavanje slovenskih šeg in navad.
 • Zgodbe iz preteklosti v DCA Marjeta.
 • Urejanje kotičkov kulturne dediščine.
 • Povabilo dedkov in babic v vrtec.
 • Izlet v Kungoto – ogled muzeja Štalca – (Rožice in Palčki).

Izvajanje:  celo šolsko leto – vse skupine.

Obogatitvene dejavnosti

trajajo vse leto in jih izvajajo vzgojiteljice ter zunanji sodelavci:

 • VRTEC V NARAVI,
 • LUTKOVNE PREDSTAVE IN DRAMATIZACIJE OTROK IN STROKOVNIH DELAVK,
 • GOSTOVANJE LUTKOVNIH SKUPIN,
 • LUTKOVNI ABONMA V LG Maribor,
 • SODELOVANJE V RAZLIČNIH NATEČAJIH.

Nadstandardni program

IGRAJMO SE ANGLEŠČINO

Dodatne dejavnosti

se izvajajo na željo staršev v posameznih enotah na podlagi programa, ki ga ponudi izvajalec. Izvajalci so zunanji sodelavci. Časovno ne posegajo v program vrtca in se izvajajo izven poslovnega časa vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca in jo starši plačajo dodatno.

V šolskem letu 2019/2020 bomo staršem ponudili dodatno dejavnost:

 • Športni junak

Druge dejavnosti

se odvijajo priložnostno, izvajajo jih vzgojiteljice in so integrirane v redni program vrtca. Posameznim skupnim dejavnostim se bodo pridružili tudi starši.

 • PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
 • PRAZNOVANJE JESENI
 • MNOŽIČNI TEK OTROK
 • PRIREDITVE OB TEDNU OTROKA
 • OBISK GASILCEV IN VAJA EVAKUACIJE
 • OBISK POLICISTA V VRTCU
 • VESELI DECEMBER
 • SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
 • PUSTOVANJE
 • POMLADNO PRAZNOVANJE Z DRUŽINO
 • ŠEGE IN OBIČAJI OB RAZLIČNIH PRAZNIKIH
 • MINI OLIMPIADA
 • SODELOVANJE VRTCA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
 • ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI

Ritem življenja v vrtcu Pikapolonica

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Okvirno je določen le čas prehranjevanja in počitka otrok. Tudi tu dopuščamo manjša odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok.

Ritem življenja v vrtcu vključuje naslednje elemente:

 • prihod v vrtec
 • igro v skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo
 • zajtrk in pripravo na zajtrk med 7.30 in 8.30
 • raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj, vključno z bivanjem na prostem, različnimi ogledi, obiski in prireditvami
 • kosilo med 11.15 in 12.30
 • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici in na igrišču
 • popoldansko malico med 14.00 in 14.30
 • dejavnosti po kotičkih v igralnici ali na igrišču in odhod domov

Projekti v enoti Pikapolonica

EKO VRTEC – Projekt izvajamo v vseh oddelkih vrtca. Sledimo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo ter...

Dostopnost