Teden otroka v vrtcu Pikapolonica

Vsako leto v prvem oktobrskem tednu praznujemo Teden otroka. Letos je v našem vrtcu potekal od 2. do  6. oktobra 2017. Osrednja tema je bila »POVABIMO SONCE V VRTEC«. Vzgojiteljice smo za otroke pripravile pestre in zanimive dejavnosti. Začeli smo z Igralnim dnem, ko...

Predstavitev vrtca Pikapolonica

Prednostna naloga: RAZVIJAMO VREDNOTE ZA LEPŠI DAN – poudarek na VLJUDNOSTI

Ker v predšolskem obdobju pridobivajo otroci prve izkušnje, na katerih bodo gradili celo življenje, je pomembno vključevanje temeljnih vrednot v ravnanje in življenje v vrtcu. Zato bomo s prednostno nalogo skozi različne vsebine in dejavnosti otrokom predstavili in privzgojili pomembne vrednote. Poseben poudarek bomo dali VLJUDNOSTI, saj opažamo, da se tej vrednoti v današnji družbi posveča premalo pozornosti, zato jo želimo privzgojiti otrokom na njim primeren način.

Obogatitvene dejavnosti

trajajo vse leto in jih izvajajo vzgojiteljice ter zunanji sodelavci:

 • VRTEC V NARAVI,
 • MALI VRTNAR,
 • MI SMO MALI KUHARJI,
 • LUTKOVNE PREDSTAVE IN DRAMATIZACIJE OTROK IN STROKOVNIH DELAVK,
 • GOSTOVANJE LUTKOVNIH SKUPIN,
 • OBISK KULTURNIH IN DRUGIH USTANOV,
 • SODELOVANJE V RAZLIČNIH NATEČAJIH,
 • DRSANJE,
 • SKUPNA MESEČNA DRUŽENJA NA RAVNI ENOTE.

Nadstandardni program

IGRAJMO SE ANGLEŠČINO

Dodatne dejavnosti

se izvajajo na željo staršev v posameznih enotah na podlagi programa, ki ga ponudi izvajalec. Izvajalci so zunanji sodelavci. Časovno ne posegajo v program vrtca in se izvajajo izven poslovnega časa vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca in jo starši plačajo dodatno.

V šolskem letu 2017/2018 bomo staršem ponudili dodatno dejavnost:

 • Glasbena košarica Barbare Kolarič
 • Športni junak.

Druge dejavnosti

se odvijajo priložnostno, izvajajo jih vzgojiteljice in so integrirane v redni program vrtca. Posameznim skupnim dejavnostim se bodo pridružili tudi starši.

 • PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
 • PRAZNOVANJE JESENI
 • PRIREDITVE OB TEDNU OTROKA
 • OBISK GASILCEV IN VAJA EVAKUACIJE
 • VESELI DECEMBER
 • BOŽIČKOVANJE
 • SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
 • PUSTOVANJE
 • POMLADNO PRAZNOVANJE Z DRUŽINO
 • ŠEGE IN OBIČAJI OB RAZLIČNIH PRAZNIKIH
 • MINI OLIMPIADA
 • ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI

Ritem življenja v vrtcu Pikapolonica

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Okvirno je določen le čas prehranjevanja in počitka otrok. Tudi tu dopuščamo manjša odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok.

Ritem življenja v vrtcu vključuje naslednje elemente:

 • prihod v vrtec
 • igro v skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo
 • zajtrk in pripravo na zajtrk med 7.30 in 8.30
 • raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj, vključno z bivanjem na prostem, različnimi ogledi, obiski in prireditvami
 • kosilo med 11.15 in 12.30
 • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici in na igrišču
 • popoldansko malico med 14.00 in 14.30
 • dejavnosti po kotičkih v igralnici ali na igrišču in odhod domov

Projekti v enoti Pikapolonica

EKO VRTEC – Projekt izvajamo v vseh oddelkih vrtca. Sledimo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo ter...