Plačila oskrbnin

Najkasneje mesec dni pred vstopom otroka v vrtec starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo. Vsi starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca mesec dni pred potekom veljavnosti odločbe. Če vrtec sočasno obiskuje več otrok iz iste...

Sodelovanje s starši

Staršem omogočamo različne oblike sodelovanja in vključevanja v življenje v vrtcu. Strokovno sodelovanje: predstavniki staršev, iz vsakega oddelka po eden, sodelujejo v svetu staršev, srečanje s starši novincev – predstavitev dela in življenja v vrtcu , skupinska...

Pravice in obveznosti staršev

Pravice staršev Starši imajo pravico so: vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), obveščenosti o življenju in delu v vrtcu, zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov, postopnega uvajanja otroka v vrtec, sprotne izmenjave informacij in...

Svet stašev

Svet staršev sestavljajo naslednji člani – predstavniki vrtca: Skupina Kapljice – Anja Pristovšek Skupina Oblački – Anja Hozjan Skupina Sončki – Tina Izlakar Skupina Lunice –  Maja Šolar Skupina Zvezdice – Jernej Žirovnik Skupina...

Povezave

Prosta mesta v vrtcih (podatki MŠŠ) Ministrstvo za šolstvo – predšolska vzgoja Občina Starše €-Lestvica plačil staršev z dohodkovnimi razredi Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana SONČEK – Zveza...