Plačila oskrbnin

Najkasneje mesec dni pred vstopom otroka v vrtec starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo. Vsi starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca mesec dni pred potekom veljavnosti odločbe. Če vrtec sočasno obiskuje več otrok iz iste...

Povezave

Prosta mesta v vrtcih (podatki MŠŠ) Ministrstvo za šolstvo – predšolska vzgoja Občina Starše €-Lestvica plačil staršev z dohodkovnimi razredi Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana SONČEK – Zveza...

Sodelovanje s starši

Staršem omogočamo različne oblike sodelovanja in vključevanja v življenje v vrtcu. V šolskem letu 2020/2021 bo sodelovanje s starši prilagojeno razmeram v Sloveniji glede širjenja virusa SARS-CoV-2 in bo potekalo znotraj posameznih skupin. Strokovno sodelovanje:...

Pravice in obveznosti staršev

Pravice staršev Starši imajo pravico so: vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), obveščenosti o življenju in delu v vrtcu, zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov, postopnega uvajanja otroka v vrtec, sprotne izmenjave informacij in...
Dostopnost