Prva zaposlitev – Marko Štumperger

Pomočnik vzgojiteljice – začetnik, Marko Štumperger, je v vrtcu Najdihojca, ki je organizacijska enota Zavoda OŠ Starše, opravljal usposabljanje od 1. 1. do 31. 5. 2018. Naloge mentorstva je prevzela Nada Smolinger, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok....

Prva zaposlitev – Petra Kalčič

Pomočnica vzgojiteljice – začetnica Petra Kalčič je v vrtcu Pikapolonica, ki je organizacijska enota Zavoda OŠ Starše, opravljala usposabljanje od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017. Naloge mentorstva je prevzela Genica Bezjak, vzgojiteljica predšolskih otrok. Pomočnica...