Prva zaposlitev – Petra Kalčič

Pomočnica vzgojiteljice – začetnica Petra Kalčič je v vrtcu Pikapolonica, ki je organizacijska enota Zavoda OŠ Starše, opravljala usposabljanje od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017. Naloge mentorstva je prevzela Genica Bezjak, vzgojiteljica predšolskih otrok. Pomočnica...