Skoči na glavno vsebino
KULTURNA PRIREDITEV

KULTURNA PRIREDITEV

Dan pred slovenskim kulturnim praznikom smo vzgojiteljice vrtca Najdihojca pripravile za otroke kulturno prireditev. Večnamenski prostor smo popeljale v čas, 200 let nazaj v preteklost. Vzgojiteljica Mateja si je nadela črn cilinder in pregrinjalo, ob soju sveč je s...

Predstavitev vrtca Najdihojca

Prednostna naloga NAJ PRAVLJICE OŽIVIJO

Cilje bomo realizirali preko različnih dejavnosti in vsebin, ki bodo sovpadale z načrtovanimi tematskimi sklopi.

Izvajanje:  celo šolsko leto – vse skupine.

Obogatitvene dejavnosti

trajajo vse leto in jih izvajajo vzgojiteljice ter zunanji sodelavci:

VRTEC V NARAVI,

LUTKOVNE PREDSTAVE IN DRAMATIZACIJE OTROK IN STROKOVNIH DELAVK,

GOSTOVANJE LUTKOVNIH SKUPIN,

NOGOMETNE URICE V VRTCU,

LUTKOVNI ABONMA V LG Maribor,

SKUPNA MESEČNA DRUŽENJA  VSEH SKUPIN

SODELOVANJE V RAZLIČNIH NATEČAJIH.

Nadstandardni program

IGRAJMO SE ANGLEŠČINO za otroke najstarejših skupin.

Dodatne dejavnosti

se izvajajo na željo staršev v posameznih enotah na podlagi programa, ki ga ponudi izvajalec. Izvajalci so zunanji sodelavci. Časovno ne posegajo v program vrtca in se izvajajo izven poslovnega časa vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca in jo starši plačajo dodatno.

V šolskem letu 2022/2023 staršem ponujamo dodatno dejavnost:

 • Športni junak

Druge dejavnosti

se odvijajo priložnostno, izvajajo jih vzgojiteljice in so integrirane v redni program vrtca. Posameznim skupnim dejavnostim se bodo pridružili tudi starši.

 • PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
 • MNOŽIČNI TEK OTROK 2022
 • PRIREDITVE OB TEDNU OTROKA
 • OBISK GASILCEV IN VAJA EVAKUACIJE
 • OBISK POLICISTA V VRTCU
 • VESELI DECEMBER
 • SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
 • PUSTOVANJE
 • POMLADNO PRAZNOVANJE Z DRUŽINO
 • ŠEGE IN OBIČAJI OB RAZLIČNIH PRAZNIKIH
 • MINI OLIMPIADA
 • SODELOVANJE VRTCA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
 • ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI

Ritem življenja v vrtcu Najdihojca

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Okvirno je določen le čas prehranjevanja in počitka otrok. Tudi tu dopuščamo manjša odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok.

Ritem življenja v vrtcu vključuje naslednje elemente:

 • prihod v vrtec
 • igra v skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo
 • zajtrk in priprava na zajtrk med 7.30 in 8.30
 • raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj, vključno z bivanjem na prostem, različnimi ogledi, obiski in prireditvami
 • kosilo med 11.15 in 12.30
 • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici in na igrišču
 • popoldanska malica med 14.00 in 14.30
 • dejavnosti po kotičkih v igralnici ali na igrišču in odhod domov

 

Projekti v enoti Najdihojca

EKO VRTEC – Projekt bomo izvajali v vseh oddelkih vrtca. Sledili bomo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo, ter ločevanja odpadkov.

ZDRAVJE V VRTCU – V okviru tega projekta bomo dali poudarek krepitvi in ohranjanju zdravja. Veliko pozornosti bomo posvetili zdravemu načinu življenja, zdravi prehrani, gibanju, medsebojnim odnosom in odnosom do narave.

MALI SONČEK – V tem republiškem projektu bodo sodelovali otroci stari od 2 do 6 let. Integrirali ga bomo v redno gibalno športno dejavnost. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami. Za opravljeno nalogo bodo otroci nagrajeni z nalepko, za opravljeno stopnjo pa s priznanjem in športnim pripomočkom.

PALČEK BRALČEK V POVEZAVI Z BRALNIM NAHRBTNIKOM Otroci bodo skupaj s starši prebirali pravljice in jih pripovedovali vrstnikom in strokovnim delavkam v vrtcu. Spodbujanje družinskega branja bomo popestrili z BRALNIM NAHRBTNIKOM, ko bo lahko vsak otrok v vrtcu za en teden odnesel domov nahrbtnik napolnjen s tremi knjigami zase in eno za starše.

MEDI MEDO – je projekt, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije in Društva študentov medicine Maribor. Študentje medicine na sproščen način preko igre premagajo otrokov strah pred zdravniškimi pregledi. To dosežejo tako, da postavijo improviziran zdravstveni dom za igračke s čakalnico, ambulantami, rentgenom in lekarno, kamor otroci pripeljejo svoje bolne prijatelje. Ob tem je naše glavno vodilo, da se otroke aktivno vključi v sam pregled bolne igrače. V projektu bodo sodelovali otroci 2. starostnega obdobja. Aktivnosti bomo nadaljevali po skupinah v okviru usmerjenih aktivnosti in simbolne igre.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK je vseslovenski projekt, ki ga izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe in doma pridelane hrane. Projektu bomo namenili cel teden in izvajali različne dejavnosti, povezane z njim. Vse skupaj bomo zaključili 19. novembra 2021 s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ko bomo otrokom za zajtrk ponudili izdelke lokalnih pridelovalcev (domači kruh, med, mleko, maslo in jabolko).

UNICEF – PUNČKA IZ CUNJ – projekt s sloganom “Posvoji punčko in reši otroka”, bomo v našem vrtcu izvajali prvič. Otroci bodo preko projekta spoznavali dobrodelnost, ki bo otrokom v revnejših državah z njihovo pomočjo omogočila preživetje. Vzgojiteljici v skupini Sončki bosta z otroki preko pravljice, pogovora, knjig in medijev spoznavali svet in življenje ljudi v manj razvitih državah. Po navodilu Unicefa bodo izdelali Punčko iz cunj in jo poimenovali. Vsaka prodana punčka zagotovi cepljenje enega otroka v državah tretjega sveta.

SOBIVANJE – DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ si preko projektov prizadeva pravičnejšo družbo, ki zahteva čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje. V skupini Sončki bomo z vključitvijo izvajali naslednje projekte:

SPODBUJAJMO PRIJATELJSTVO – Otroke spodbujamo k pozitivnemu razmišljanju o svojih prijateljih in vrstnikih. Otroci svoja razmišljanja o prijateljih in prijateljstvu narišejo ter pripravijo razstavo.

ŽIVIM ZDRAVO – Ozaveščali bomo otroke in starše o pomenu zdrave prehrane, telesne aktivnosti in zdravega načina življenja.

VARNO V VRTEC IN ŠOLO – Otroci se bodo preko izvajanja projekta seznanili o varnosti v prometu, spoznavali pravila obnašanja v prometu in varno hojo.

Izvajali bomo tudi interne projekte posameznih skupin.

Dostopnost