Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Predstavitev vrtca Najdihojca

Prednostna naloga RINGARAJA, V VRTCU SE DOGAJA

Prednostno nalogo smo izbrali na osnovi trenutnega stanja s SARS-CoV-2, ko smo omejili količino dnevno ponujenih igrač. Opazili smo, da so otroci veliko bolj ustvarjalni brez množice igrač, zato jim bomo podrobneje predstavili, kako so se otroci v preteklosti igrali in družili v naravi.

Globalni cilji:

 • Oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo.

Cilji:

 • Otrok ima možnost kritičnega vrednotenja komercialnih vplivov.
 • Otrok dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja in zgodovinskih spremembah.
 • Otrok usvaja osnovne prvine ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger.
 • Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem.
 • Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika.

Dejavnosti:

 • Igranje različnih rajalnih iger.
 • Spoznavanje ljudskih običajev.
 • Spoznavanje ljudskih plesov.
 • Petje ljudskih pesmi.
 • Veliko gibanja in igre na prostem.
 • Ustvarjanje v naravi in z naravnimi materiali.
 • Opazovanje in raziskovanje različnih bivalnih okolij: njive, travnika, gozda, kmetije, reke.

Cilje bomo realizirali tudi preko različnih dejavnosti in vsebin, ki bodo sovpadale z načrtovanimi tematskimi sklopi.

Izvajanje:  celo šolsko leto – vse skupine.

Obogatitvene dejavnosti

trajajo vse leto in jih izvajajo vzgojiteljice ter zunanji sodelavci:

VRTEC V NARAVI,

LUTKOVNE PREDSTAVE IN DRAMATIZACIJE OTROK IN STROKOVNIH DELAVK,

GOSTOVANJE LUTKOVNIH SKUPIN…,

LUTKOVNI ABONMA V LG Maribor,

SODELOVANJE V RAZLIČNIH NATEČAJIH.

Nadstandardni program

IGRAJMO SE ANGLEŠČINO

Dodatne dejavnosti

se izvajajo na željo staršev v posameznih enotah na podlagi programa, ki ga ponudi izvajalec. Izvajalci so zunanji sodelavci. Časovno ne posegajo v program vrtca in se izvajajo izven poslovnega časa vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca in jo starši plačajo dodatno.

V šolskem letu 2020/2021 staršem ponujamo dodatno dejavnost:

 • Športni junak

Druge dejavnosti

se odvijajo priložnostno, izvajajo jih vzgojiteljice in so integrirane v redni program vrtca. Posameznim skupnim dejavnostim se bodo pridružili tudi starši.

 • PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
 • POZDRAV JESENI
 • TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE
 • MNOŽIČNI TEK OTROK
 • PRIREDITVE OB TEDNU OTROKA
 • OBISK GASILCEV IN VAJA EVAKUACIJE
 • OBISK POLICISTA V VRTCU
 • VESELI DECEMBER
 • SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
 • PUSTOVANJE
 • POMLADNO PRAZNOVANJE Z DRUŽINO
 • ŠEGE IN OBIČAJI OB RAZLIČNIH PRAZNIKIH
 • MINI OLIMPIADA
 • SODELOVANJE VRTCA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
 • ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI

Ritem življenja v vrtcu Najdihojca

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Okvirno je določen le čas prehranjevanja in počitka otrok. Tudi tu dopuščamo manjša odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok.

Ritem življenja v vrtcu vključuje naslednje elemente:

 • prihod v vrtec
 • igro v skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo
 • zajtrk in pripravo na zajtrk med 7.30 in 8.30
 • raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj, vključno z bivanjem na prostem, različnimi ogledi, obiski in prireditvami
 • kosilo med 11.15 in 12.30
 • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici in na igrišču
 • popoldansko malico med 14.00 in 14.30
 • dejavnosti po kotičkih v igralnici ali na igrišču in odhod domov

 

Projekti v enoti Najdihojca

EKO VRTEC – Projekt bomo izvajali v vseh oddelkih vrtca. Sledili bomo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo,...

Dostopnost