Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Predstavitev vrtca Najdihojca

Prednostna naloga POTUJEMO SKOZI LETNE ČASE V POVEZAVI Z RAZVOJEM JEZIKOVNIH KOMPETENC

Prednostno nalogo smo izbrali na osnovi opažanj, da je otrokom narava zelo zanimiva, še posebej v njenem spreminjanju. Povezali jo bomo s sistematičnim razvijanjem jezikovnih kompetenc, saj ugotavljamo, da otroci iz leta v leto slabše govorijo oz. izgovarjajo posamezne glasove.

Globalni cilji:

 • Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.
 • Spodbujanje jezikovne zmožnosti ( artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija…).

Cilji:

 • Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.
 • Otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, pri drugih živih bitjih ter v neživi naravi.
 • Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
 • Otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo in o zaporedju dogodkov.
 • Otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah (od glasoslovne in oblikoslovne do skladenjske in pomenoslovne).
 • Otrok posluša različne literarne zvrsti.

Dejavnosti:

 • Izdelava drevesa v vseh letnih časih.
 • Sprehodi v naravi, opazovanje narave, pogovori o spremembah in navajanje na skrb za varovanje narave.
 • Na steni igralnice pripravljene slike letnih časov, pogovori ob slikah.
 • Poslušanje pravljice o drevesih: Drevo Krištof, Petelinčkova suknjica, Nečimrno drevo, Ekovedek.
 • Likovno, plesno in glasbeno podoživljanje vsebin.
 • Jezikovne igre, izštevanke, igre asociacij – na temo drevesa in spremembe v naravi.

Cilje bomo realizirali tudi preko različnih dejavnosti in vsebin, ki bodo sovpadale z načrtovanimi tematskimi sklopi.

Izvajanje:  celo šolsko leto – vse skupine.

Obogatitvene dejavnosti

trajajo vse leto in jih izvajajo vzgojiteljice ter zunanji sodelavci:

VRTEC V NARAVI,

PLESNO GIBALNE URICE,

GIBANJE ZA DOBRO JUTRO,

PEVSKE URICE,

LUTKOVNE PREDSTAVE IN DRAMATIZACIJE OTROK IN STROKOVNIH DELAVK,

GOSTOVANJE LUTKOVNIH SKUPIN…,

LUTKOVNI ABONMA V LG Maribor,

OBISK KULTURNIH IN DRUGIH USTANOV,

SODELOVANJE V RAZLIČNIH NATEČAJIH,

SKUPNA MESEČNA DRUŽENJA NA RAVNI ENOTE,

DRSANJE.

Nadstandardni program

IGRAJMO SE ANGLEŠČINO

Dodatne dejavnosti

se izvajajo na željo staršev v posameznih enotah na podlagi programa, ki ga ponudi izvajalec. Izvajalci so zunanji sodelavci. Časovno ne posegajo v program vrtca in se izvajajo izven poslovnega časa vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca in jo starši plačajo dodatno.

V šolskem letu 2018/2019 staršem ponujamo dodatno dejavnost:

 • Glasbena košarica Barbare Kolarič.,
 • Športni junak
 • Pingijeve plesne urice
 • Plesne urice: Zvezdica Plesalka

Druge dejavnosti

se odvijajo priložnostno, izvajajo jih vzgojiteljice in so integrirane v redni program vrtca. Posameznim skupnim dejavnostim se bodo pridružili tudi starši.

 • PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
 • POZDRAV JESENI
 • TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE
 • MNOŽIČNI TEK OTROK
 • PRIREDITVE OB TEDNU OTROKA
 • OBISK GASILCEV IN VAJA EVAKUACIJE
 • OBISK POLICISTA V VRTCU
 • VESELI DECEMBER
 • SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
 • PUSTOVANJE
 • POMLADNO PRAZNOVANJE Z DRUŽINO
 • ŠEGE IN OBIČAJI OB RAZLIČNIH PRAZNIKIH
 • MINI OLIMPIADA
 • SODELOVANJE VRTCA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
 • ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI

Ritem življenja v vrtcu Najdihojca

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Okvirno je določen le čas prehranjevanja in počitka otrok. Tudi tu dopuščamo manjša odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok.

Ritem življenja v vrtcu vključuje naslednje elemente:

 • prihod v vrtec
 • igro v skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo
 • zajtrk in pripravo na zajtrk med 7.30 in 8.30
 • raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj, vključno z bivanjem na prostem, različnimi ogledi, obiski in prireditvami
 • kosilo med 11.15 in 12.30
 • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici in na igrišču
 • popoldansko malico med 14.00 in 14.30
 • dejavnosti po kotičkih v igralnici ali na igrišču in odhod domov

 

Projekti v enoti Najdihojca

EKO VRTEC – Projekt bomo izvajali v vseh oddelkih vrtca. Sledili bomo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo,...