Predstavitev vrtca Najdihojca

Prednostna naloga PRAVLJICE SKOZI ČAS

V okviru prednostne naloge bomo z otroki preko različnih zgodb pokukali v preteklost in jih postopoma pripeljali vse do sodobnega časa. Otroci bodo ob doživljanju literarnih del spoznavali, da se ljudje, okolje, družba in kultura v času spreminjajo.

Obogatitvene dejavnosti

trajajo vse leto in jih izvajajo vzgojiteljice ter zunanji sodelavci:

VRTEC V NARAVI,

RAJALNE IGRE S PETJEM IN LJUDSKIMI PLESI,

PEVSKE URICE,

LUTKOVNE PREDSTAVE IN DRAMATIZACIJE OTROK IN STROKOVNIH DELAVK,

GOSTOVANJE LUTKOVNIH SKUPIN…,

OBISK KULTURNIH IN DRUGIH USTANOV,

SODELOVANJE V RAZLIČNIH NATEČAJIH,

SKUPNA MESEČNA DRUŽENJA NA RAVNI ENOTE,

DRSANJE.

Nadstandardni program

IGRAJMO SE ANGLEŠČINO

Dodatne dejavnosti

se izvajajo na željo staršev v posameznih enotah na podlagi programa, ki ga ponudi izvajalec. Izvajalci so zunanji sodelavci. Časovno ne posegajo v program vrtca in se izvajajo izven poslovnega časa vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca in jo starši plačajo dodatno.

V šolskem letu 2017/2018 staršem ponujamo dodatno dejavnost:

 • Glasbena košarica Barbare Kolarič.,
 • Športni junak

Druge dejavnosti

se odvijajo priložnostno, izvajajo jih vzgojiteljice in so integrirane v redni program vrtca. Posameznim skupnim dejavnostim se bodo pridružili tudi starši.

 • PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
 • POZDRAV JESENI
 • PRIREDITVE OB TEDNU OTROKA
 • OBISK GASILCEV IN VAJA EVAKUACIJE
 • VESELI DECEMBER
 • BOŽIČKOVANJE
 • VRTEC NAJDIHOJCA PRAZNUJE 40. ROJSTNI DAN
 • SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
 • PUSTOVANJE
 • POMLADNO PRAZNOVANJE Z DRUŽINO
 • ŠEGE IN OBIČAJI OB RAZLIČNIH PRAZNIKIH
 • MINI OLIMPIADA
 • SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 40. OBLETNICI VRTCA NAJDIHOJCA

Ritem življenja v vrtcu Najdihojca

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Okvirno je določen le čas prehranjevanja in počitka otrok. Tudi tu dopuščamo manjša odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok.

Ritem življenja v vrtcu vključuje naslednje elemente:

 • prihod v vrtec
 • igro v skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo
 • zajtrk in pripravo na zajtrk med 7.30 in 8.30
 • raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj, vključno z bivanjem na prostem, različnimi ogledi, obiski in prireditvami
 • kosilo med 11.15 in 12.30
 • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici in na igrišču
 • popoldansko malico med 14.00 in 14.30
 • dejavnosti po kotičkih v igralnici ali na igrišču in odhod domov

 

Projekti v enoti Najdihojca

EKO VRTEC – Projekt bomo izvajali v vseh oddelkih vrtca. Sledili bomo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo,...