Kontakt

Vrtec deluje v sklopu javnega vzg. izob. zavoda Osnovna šola Starše.

Zavod Osnovna šola Starše
Starše 5
2205 Starše

tel.: 02 686 48 50
e-pošta: os-starse@guest.arnes.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Katja Tretjak, univ. dipl. prav.
Center za pravno pomoč d. o. o. 
Mariborska cesta 69
3000 Celje

T: 059 340 912
e-pošta: katja@czpp.si

 

 

Vrtec Najdihojca
Starše 6
2205 Starše

e-pošta: najdihojca@os-starse.si

Vrtec Pikapolonica
Marjeta 3a
2206 Marjeta na Dravskem polju

e-pošta: pikapolonica@os-starse.si

Vrtec Najdihojca

Vrtec Pikapolonica

Dostopnost