EKO VRTEC – Projekt bomo izvajali v vseh oddelkih vrtca. Sledili bomo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo, ter ločevanja odpadkov.

ZDRAVJE V VRTCU – V okviru tega projekta bomo dali poudarek krepitvi in ohranjanju zdravja. Veliko pozornosti bomo posvetili zdravemu načinu življenja, zdravi prehrani, gibanju, medsebojnim odnosom in odnosom do narave. Rdeča nit v šolskem letu 2017/2018 je S prehrano širimo obzorja.

MALI SONČEK – V tem republiškem projektu bodo sodelovali otroci stari od 2 do 6 let. Integrirali ga bomo v redno gibalno športno dejavnost. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami. Za opravljeno nalogo bodo otroci nagrajeni z nalepko, za opravljeno stopnjo pa s priznanjem in športnim pripomočkom.

PALČEK BRALČEK V POVEZAVI Z BRALNIM NAHRBTNIKOM Otroci bodo skupaj s starši prebirali pravljice in jih pripovedovali vrstnikom in strokovnim delavkam v vrtcu. Spodbujanje družinskega branja bomo popestrili z BRALNIM NAHRBTNIKOM, ko bo lahko vsak otrok v vrtcu za en teden odnesel domov nahrbtnik napolnjen s tremi knjigami zase in eno za starše.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK je vseslovenski projekt, ki ga izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe in doma pridelane hrane. Projektu bomo namenili cel teden in izvajali različne dejavnosti, povezane z njim. Vse skupaj bomo zaključili 17. novembra 2017 s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ko bomo otrokom za zajtrk ponudili izdelke lokalnih pridelovalcev (domači kruh, med, mleko, maslo in jabolko).

ŠPORT ŠPAS – gibanje in druženje vseh generacij. Skupaj s šolo bomo projekt izvedli 11. maja 2018 in omogočili otrokom in vsem sodelujočim medgeneracijsko sodelovanje in druženje na področju rekreacije, gibanja, športa ter zdravega načina življenja.

CIOFF FEST – Mednarodni otroški folklorni festival – projekt se izvaja v sodelovanju s KUD Franc Ilec Loka – Rošnja in Turističnim društvom Starše. Na mednarodnem otroškem folklornem festivalu, ki bo maja 2018, bo sodelovala otroška folklorna skupina vrtca Najdihojca s folklornim spletom.

SIMBIOZA GIBA 2017 je vseslovenska akcija, v kateri bodo sodelovali otroci 2. starostnega obdobja. Med 16. in 20. oktobrom 2017 bodo v vrtec povabili svoje babice in dedke, s katerimi se bodo skozi igro in športne aktivnosti družili v različnih gibalnih aktivnostih.

Izvajali bomo tudi interne projekte vsake posamezne skupine:

  • NARAVA NAS UČI IN BOGATI – projekt skupine KAPLJICE,
  • RAD SEM ZDRAV… – projekt skupine OBLAČKI,
  • RIBA REŽE RACI REP – projekt skupine SONČKI,
  • MOJE TELO ZMORE… – projekt skupine LUNICE,
  • DREVO, KAJ IMAŠ, KAJ MI DAŠ? – projekt skupine ZVEZDICE.