EKO VRTEC – Projekt bomo izvajali v vseh oddelkih vrtca. Sledili bomo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo, ter ločevanja odpadkov.

ZDRAVJE V VRTCU – V okviru tega projekta bomo dali poudarek krepitvi in ohranjanju zdravja. Veliko pozornosti bomo posvetili zdravemu načinu življenja, zdravi prehrani, gibanju, medsebojnim odnosom in odnosom do narave. Rdeča nit v šolskem letu 2019/2020 je POČUTIM SE DOBRO.

MALI SONČEK – V tem republiškem projektu bodo sodelovali otroci stari od 2 do 6 let. Integrirali ga bomo v redno gibalno športno dejavnost. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami. Za opravljeno nalogo bodo otroci nagrajeni z nalepko, za opravljeno stopnjo pa s priznanjem in športnim pripomočkom.

PALČEK BRALČEK V POVEZAVI Z BRALNIM NAHRBTNIKOM Otroci bodo skupaj s starši prebirali pravljice in jih pripovedovali vrstnikom in strokovnim delavkam v vrtcu. Spodbujanje družinskega branja bomo popestrili z BRALNIM NAHRBTNIKOM, ko bo lahko vsak otrok v vrtcu za en teden odnesel domov nahrbtnik napolnjen s tremi knjigami zase in eno za starše.

POMAHAJMO V SVET  – skozi celo šolsko leto bodo v tem mednarodnem projektu sodelovali otroci skupine Zvezdice, ki se bodo preko interneta vsak mesec povezovali z otroki iz druge evropske države. Na ta način bodo z njimi na daljavo sklepali nova prijateljstva. S sodelovanjem v projektu bodo spoznavali ožje in širše okolje, medkulturne razlike, premagovali stereotipe in reševali probleme nestrpnosti. Ob odkrivanju širšega sveta ter podrobnem raziskovanju in predstavitvi domačega okolja si bodo oblikovali narodno in državljansko zavest ter promovirali Slovenijo. 

MEDI MEDO – je projekt, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije in Društva študentov medicine Maribor. Študentje medicine na sproščen način preko igre premagajo otrokov strah pred zdravniškimi pregledi. To dosežejo tako, da postavijo improviziran zdravstveni dom za igračke s čakalnico, ambulantami, rentgenom in lekarno, kamor otroci pripeljejo svoje bolne prijatelje. Ob tem je naše glavno vodilo, da se otroke aktivno vključi v sam pregled bolne igrače. V projektu bodo sodelovali otroci 2. starostnega obdobja. Aktivnosti bomo nadaljevali po skupinah v okviru usmerjenih aktivnosti in simbolne igre.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK je vseslovenski projekt, ki ga izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe in doma pridelane hrane. Projektu bomo namenili cel teden in izvajali različne dejavnosti, povezane z njim. Vse skupaj bomo zaključili 15. novembra 2019 s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ko bomo otrokom za zajtrk ponudili izdelke lokalnih pridelovalcev (domači kruh, med, mleko, maslo in jabolko).

SIMBIOZA GIBA 2019 je vseslovenska akcija, v kateri bodo sodelovali otroci 2. starostnega obdobja. Med 14. in 18. oktobrom 2019 bodo v vrtec povabili svoje babice in dedke, s katerimi se bodo skozi igro in športne aktivnosti družili v različnih gibalnih aktivnostih.

Izvajali bomo tudi interne projekte vsake posamezne skupine:

  • RADI IMAMO ŽIVALI – projekt skupine KAPLJICE,
  • PRI NAS PA HIŠKO ZIDAMO – projekt skupine OBLAČKI,
  • UPORABLJAM VSA ČUTILA – projekt skupine SONČKI,
  • KLEPETALNICA – projekt skupine LUNICE,
  • Z RAKETO V VESOLJE – projekt skupine ZVEZDICE.
Dostopnost