Namenjene so otrokom od 4. do 6. leta starosti. Izvajajo jih strokovne delavke vrtca in zunanji sodelavci v okviru dnevnega programa.

Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo strokovne delavke:

Enota Najdihojca

IGRE S PETJEM IN LJUDSKIMI PLESI

GLASBENE URICE

Enota Pikapolonica

MI SMO MALI KUHARJI

SKUPNA MESEČNA DRUŽENJA NA RAVNI ENOTE

Obogatitvena dejavnost je namenjena druženju in povezovanju vseh skupin v vrtcu. Strokovne delavke enkrat na mesec pripravijo zanimivo, pestro skupno dejavnost v večnamenskem prostoru ali na igrišču vrtca.

Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci:

DRSANJE  za otroke od 4 do 6 let v Ledni dvorani Tabor.

LUTKOVNI ABONMA v LG Maribor za otroke 2. starostnega obdobja. Vsaka skupina si bo ogledala tri lutkovne predstave.

LUTKOVNA PREDSTAVA DATUM URA SKUPINA
JANKO IN METKA 4.10.2018 9.00 Zvezdice, Lunice, Sončki, Rožice in Palčki
KAZIMIR NETOPIR 6.2.2019 9.30 Zvezdice, Lunice, Sončki, Rožice in Palčki
ŠIVILJA IN ŠKARJICE 1.4.2019 9.00 Zvezdice, Lunice, Sončki,
ŠIVILJA IN ŠKARJICE 2.4.2019 9.00 Rožice in Palčki

DEDEK MRAZ – obisk dedka Mraza in skupna obdaritev otrok.
LUTKOVNE PREDSTAVE V VRTCU ob obisku lutkovnih in drugih skupin.

VRTEC V NARAVI – rezerviran termin v CŠOD Ajda – Libeliče od 3. do 5. junija 2019 za otroke starejših skupin, stare od 5 do 6 let.