Namenjene so otrokom od 4. do 6. leta starosti. Izvajajo jih strokovne delavke vrtca in zunanji sodelavci v okviru dnevnega programa.

Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo strokovne delavke:

Enota Najdihojca

PLESNO GIBALNE URICE

GIBANJE ZA DOBRO JUTRO

GLASBENE URICE

Enota Pikapolonica

LUTKOVNI KROŽEK

SKUPNA MESEČNA DRUŽENJA NA RAVNI ENOTE

Obogatitvena dejavnost je namenjena druženju in povezovanju vseh skupin v vrtcu. Strokovne delavke enkrat na mesec pripravijo zanimivo, pestro skupno dejavnost v večnamenskem prostoru ali na igrišču vrtca.

Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci:

DRSANJE  za otroke od 4 do 6 let v Ledni dvorani Tabor.

LUTKOVNI ABONMA v LG Maribor za otroke 2. starostnega obdobja. Vsaka skupina si bo ogledala tri lutkovne predstave.

LUTKOVNA PREDSTAVA DATUM URA SKUPINA
KAKO ZORIJO JEŽEVCI 5. 11. 2019 9.00 Zvezdice in Lunice
KAKO ZORIJO JEŽEVCI 6. 11. 2019 9.00  Rožice in Palčki
PAVLIHA 17. 12. 2019 9.00 Rožice in Palčki
PAVLIHA 18. 12. 2019 9.00 Zvezdice in Lunice
ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI 12.3.2020 9.00

Zvezdice, Lunice

Rožice in Palčki

VRTEC V NARAVI – rezerviran termin v CŠOD Škorpijon – Duh na Ostrem vrhu od 25. do 27. maja 2020 za otroke starejših skupin, stare od 5 do 6 let.

DEDEK MRAZ – obisk dedka Mraza in skupna obdaritev otrok.

LUTKOVNE PREDSTAVE V VRTCU ob obisku lutkovnih in drugih skupin.