Niso vštete v ceno vrtca in se starši ob izbiri zavezujejo k celotnemu pokritju cene dodatne dejavnosti. Starši se odločijo za vključitev otroka v te dejavnosti prostovoljno. Izvajajo se v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok izven obratovalnega časa vrtca.

V šolskem letu 2017/2018  staršem ponujamo naslednje dodatne dejavnosti:

Glasbena košarica Barbare Kolarič za otroke od 3. do 6. leta starosti. Izvajala se bo v prostorih vrtca. Otroci bodo skozi igro spoznavali instrumente, se učili novih pesmic, zaplesali ob glasbi in igrali na Orffov instrumentarij. Izvajalec je Kulturno – glasbeno – plesno društvo GLASBENA KOŠARICA.

Športni junak za otroke od 3. leta starosti. Športna vadba je namenjena izboljšanju motoričnih sposobnosti otrok. Izvajalec je Športno društvo Športni junak.