Niso vštete v ceno vrtca in se starši ob izbiri zavezujejo k celotnemu pokritju cene dodatne dejavnosti. Starši se odločijo za vključitev otroka v te dejavnosti prostovoljno. Izvajajo se v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok izven obratovalnega časa vrtca.

V šolskem letu 2019/2020  staršem ponujamo naslednje dodatne dejavnosti:

Glasbena košarica Barbare Kolarič za otroke od 3. do 6. leta starosti. Izvajala se bo v prostorih vrtca. Otroci bodo skozi igro spoznavali instrumente, se učili novih pesmic, zaplesali ob glasbi in igrali na Orffov instrumentarij. Izvajalec je Kulturno – glasbeno – plesno društvo GLASBENA KOŠARICA.

Športni junak za otroke od 3. leta starosti. Športna vadba je namenjena izboljšanju motoričnih sposobnosti otrok. Izvajalec je Športno društvo Športni junak.

Plesne urice Zvezdica Plesalka, za otroke od 3. leta starosti, kjer izvajajo gibalno-umetniške aktivnosti z elementi klasičnega baleta, karakternega, sodobnega in modernega plesa.

Pingijeve plesne urice, ki so usmerjene k ustvarjalnemu gibu, razvijanju ritma in sledenju gibalnim vzorcem ob glasbi.