Skoči na glavno vsebino

Najkasneje mesec dni pred vstopom otroka v vrtec starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo. Vsi starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca mesec dni pred potekom veljavnosti odločbe.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

Starši plačujejo delež cene za redni program s položnico, ki jo prejmejo v otrokovem oddelku. V primeru  zamude plačila za dolgovani znesek, zavod vloži izvršilni predlog na sodišče.

Staršem se pri plačilu za vrtec, v primeru odsotnosti otroka plačilo zniža za stroške prehrane, če odsotnost sporočijo do 8. ure.

Pričakujemo redno in pravočasno poravnavo obveznosti.

Celodnevni program traja do 9 ur, zato naj otroci ne bodo dlje v vrtcu.

 

Dostopnost