Staršem omogočamo različne oblike sodelovanja in vključevanja v življenje v vrtcu.

Strokovno sodelovanje:

 • predstavniki staršev, iz vsakega oddelka po eden, sodelujejo v svetu staršev,
 • srečanje s starši novincev – predstavitev dela in življenja v vrtcu ,
 • skupinska srečanja enkrat ali dvakrat letno,
 • individualne pogovorne ure enkrat mesečno,
 • kotički za starše,
 • obveščanje preko oglasnih desk,
 • postopno uvajanje otroka v skupino,
 • sodelovanje v projektih – neposredno pri vzgojnem delu,
 • zbiranje odpadnega materiala, dnevi odprtih vrat, možnost obiska staršev v vrtcu (uvajanje otroka).

Skupne dejavnosti in prireditve:

ENOTA NAJDIHOJCA

 • Športne igre z žogo,
 • Družinsko srečanje v mesecu marcu,
 • Zaključno srečanje.

ENOTA PIKAPOLONICA:

 • Kostanjev piknik,
 • Družinsko srečanje v mesecu marcu,
 • Zaključno srečanje .