Staršem omogočamo različne oblike sodelovanja in vključevanja v življenje v vrtcu.

Strokovno sodelovanje:

 • predstavniki staršev, iz vsakega oddelka po eden, sodelujejo v svetu staršev,
 • srečanje s starši novincev – predstavitev dela in življenja v vrtcu ,
 • skupinska srečanja enkrat ali dvakrat letno,
 • individualne pogovorne ure enkrat mesečno,
 • kotički za starše,
 • obveščanje preko oglasnih desk,
 • postopno uvajanje otroka v skupino,
 • sodelovanje v projektih – neposredno pri vzgojnem delu,
 • zbiranje odpadnega materiala, dnevi odprtih vrat, možnost obiska staršev v vrtcu (uvajanje otroka).

Skupne dejavnosti in prireditve:

ENOTA NAJDIHOJCA

 • športno druženje – ljudske igre,
 • Božičkovanje na Vaškem središču v Staršah,
 • družinsko srečanje v mesecu marcu,
 • Šport in špas 2019
 • zaključno srečanje.

ENOTA PIKAPOLONICA:

 • kostanjev piknik,
 • družinsko srečanje v mesecu marcu,
 • Šport in špas 2019,
 • zaključno srečanje .