EKO VRTEC – Projekt izvajamo v vseh oddelkih vrtca. Sledimo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo ter ločevanja odpadkov.

ZDRAVJE V VRTCU – V okviru tega projekta dajemo poudarek krepitvi in ohranjanju zdravja. Veliko pozornosti posvečamo zdravemu načinu življenja, zdravi prehrani, gibanju, medsebojnim odnosom in odnosom do narave. Rdeča nit v šolskem letu 2017/2018 je S PREHRANO ŠIRIMO OBZORJA.

MALI SONČEK – V tem republiškem projektu bodo sodelovali otroci stari od 2 do 6 let. Integrirali ga bomo v redno gibalno športno dejavnost. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami. Za opravljeno nalogo bodo otroci nagrajeni z nalepko, za opravljeno stopnjo pa s priznanjem in športnim pripomočkom.

PALČEK BRALČEK V POVEZAVI Z BRALNIM NAHRBTNIKOM – Otroci bodo skupaj s starši prebirali pravljice in jih pripovedovali vrstnikom in strokovnim delavkam v vrtcu. Spodbujanje družinskega branja bomo popestrili z BRALNIM NAHRBTNIKOM, ko bo lahko vsak otrok v vrtcu za en teden odnesel domov nahrbtnik napolnjen s tremi knjigami zase in eno za starše.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK je vseslovenski projekt, ki ga izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe in doma pridelane hrane. Projektu bomo namenili cel teden in izvajali različne dejavnosti, povezane z njim. Vse skupaj bomo zaključili 17. novembra 2017 s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ko bomo otrokom za zajtrk ponudili izdelke lokalnih pridelovalcev (domači kruh, med, mleko, maslo in jabolko).

SIMBIOZA GIBA 2017 je vseslovenska akcija, v kateri bodo otroci sodelovali z Dnevnim centrom aktivnosti v Marjeti. Športno druženje bo potekalo v času med 16. in 20. oktobrom 2017.

ŠPORT ŠPAS – gibanje in druženje vseh generacij. Skupaj s šolo bomo projekt izvedli 11. maja 2018 in omogočili otrokom in vsem sodelujočim medgeneracijsko sodelovanje in druženje na področju rekreacije, gibanja, športa ter zdravega načina življenja.

Izvajali bomo tudi interne projekte vsake posamezne skupine:

  • TO SEM JAZ – projekt skupine BIBE,
  • ZAZNAVAM S ČUTILI IN RAZISKUJEM – projekt skupine ČEBELICE,
  • DREVESA OKOLI NAS – projekt skupine PALČKI,
  • NARAVA – ČLOVEK – projekt skupine ROŽICE.