EKO VRTEC – Projekt izvajamo v vseh oddelkih vrtca. Sledimo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo ter ločevanja odpadkov.

ZDRAVJE V VRTCU – V okviru tega projekta dajemo poudarek krepitvi in ohranjanju zdravja. Veliko pozornosti posvečamo zdravemu načinu življenja, zdravi prehrani, gibanju, medsebojnim odnosom in odnosom do narave. Rdeča nit v šolskem letu 2020/2021 je POČUTIM SE DOBRO 2.

MALI SONČEK – V tem republiškem projektu bodo sodelovali otroci stari od 2 do 6 let. Integrirali ga bomo v redno gibalno športno dejavnost. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami. Za opravljeno nalogo bodo otroci nagrajeni z nalepko, za opravljeno stopnjo pa s priznanjem.

PALČEK BRALČEK V POVEZAVI Z BRALNIM NAHRBTNIKOM – Otroci bodo skupaj s starši prebirali pravljice in jih pripovedovali vrstnikom in strokovnim delavkam v vrtcu. Spodbujanje družinskega branja bomo popestrili z BRALNIM NAHRBTNIKOM, ko bo lahko vsak otrok v vrtcu za en teden odnesel domov nahrbtnik napolnjen s knjigo iz vrtca po lastnem izboru in zvezek vtisov.

MEDI MEDO – je projekt, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije in Društva študentov medicine Maribor. Študentje medicine na sproščen način preko igre premagajo otrokov strah pred zdravniškimi pregledi. To dosežejo tako, da postavijo improviziran zdravstveni dom za igračke s čakalnico, ambulantami, rentgenom in lekarno, kamor otroci pripeljejo svoje bolne prijatelje. Ob tem je naše glavno vodilo, da se otroke aktivno vključi v sam pregled bolne igrače. V projektu bodo sodelovali otroci 2. starostnega obdobja. Aktivnosti bomo nadaljevali po skupinah v okviru usmerjenih aktivnosti in simbolne igre.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK je vseslovenski projekt, ki ga izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe in doma pridelane hrane. Projektu bomo namenili cel teden in izvajali različne dejavnosti, povezane z njim. Vse skupaj bomo zaključili 20. novembra 2020 s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ko bomo otrokom za zajtrk ponudili izdelke lokalnih pridelovalcev (domači kruh, med, mleko, maslo in jabolko).

Izvajali bomo tudi interne prednostne naloge vsake posamezne skupine:

  • PO METODI NTC V NARAVI IGRAMO SE – prednostna naloga skupine ČEBELICE,
  • OTROŠKE LJUDSKE PESMI IN PLESI – prednostna naloga skupine BIBE,
  • PROSTA IGRA – prednostna naloga skupine PALČKI,
  • GOZDNE SKRIVNOSTI – prednostna naloga skupine ROŽICE.
Dostopnost