EKO VRTEC – Projekt izvajamo v vseh oddelkih vrtca. Sledimo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo ter ločevanja odpadkov.

ZDRAVJE V VRTCU – V okviru tega projekta dajemo poudarek krepitvi in ohranjanju zdravja. Veliko pozornosti posvečamo zdravemu načinu življenja, zdravi prehrani, gibanju, medsebojnim odnosom in odnosom do narave. Rdeča nit v šolskem letu 2018/2019 je MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE.

MALI SONČEK – V tem republiškem projektu bodo sodelovali otroci stari od 2 do 6 let. Integrirali ga bomo v redno gibalno športno dejavnost. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami. Za opravljeno nalogo bodo otroci nagrajeni z nalepko, za opravljeno stopnjo pa s priznanjem in športnim pripomočkom.

PALČEK BRALČEK V POVEZAVI Z BRALNIM NAHRBTNIKOM – Otroci bodo skupaj s starši prebirali pravljice in jih pripovedovali vrstnikom in strokovnim delavkam v vrtcu. Spodbujanje družinskega branja bomo popestrili z BRALNIM NAHRBTNIKOM, ko bo lahko vsak otrok v vrtcu za en teden odnesel domov nahrbtnik napolnjen s tremi knjigami zase in eno za starše.

MEDI MEDO – je projekt, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije in Društva študentov medicine Maribor. Študentje medicine na sproščen način preko igre premagajo otrokov strah pred zdravniškimi pregledi. To dosežejo tako, da postavijo improviziran zdravstveni dom za igračke s čakalnico, ambulantami, rentgenom in lekarno, kamor otroci pripeljejo svoje bolne prijatelje. Ob tem je naše glavno vodilo, da se otroke aktivno vključi v sam pregled bolne igrače. V projektu bodo sodelovali otroci 2. starostnega obdobja. Aktivnosti bomo nadaljevali po skupinah v okviru usmerjenih aktivnosti in simbolne igre.

JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE – projekt poteka v sodelovanju skupine Rožice s POŠ Marjeta in Mariborsko razvojno agencijo, ki bo organizirala in izvedla dogodke za spodbujanje ozaveščanja o pomenu in ponudbi lokalne hrane. V skupini Rožice bodo z otroki in njihovimi starši izvedli delavnico Zajtrk kot najpomembnejši dnevni obrok. Predstavili bodo pomen zdrave prehrane v obdobju odraščanja, pripravo zdravega jutranjega obroka ter oblikovali zdrave jedilnike.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK je vseslovenski projekt, ki ga izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe in doma pridelane hrane. Projektu bomo namenili cel teden in izvajali različne dejavnosti, povezane z njim. Vse skupaj bomo zaključili 16. novembra 2018 s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ko bomo otrokom za zajtrk ponudili izdelke lokalnih pridelovalcev (domači kruh, med, mleko, maslo in jabolko).

SIMBIOZA GIBA 2018 je vseslovenska akcija, v kateri bodo otroci sodelovali z Dnevnim centrom aktivnosti v Marjeti. Športno druženje bo potekalo v času med 15. in 19. oktobrom 2018.

ŠPORT in ŠPAS – gibanje in druženje vseh generacij. Skupaj s šolo bomo projekt izvedli 11. maja 2019 in omogočili otrokom in vsem sodelujočim medgeneracijsko sodelovanje in druženje na področju rekreacije, gibanja, športa ter zdravega načina življenja.

Izvajali bomo tudi interne projekte vsake posamezne skupine:

  • S ČEBELICO MAJO ODKRIVAMO SVET – projekt skupine ČEBELICE,
  • S KNJIGO V ROKI – projekt skupine BIBE,
  • MOJ ZELENI KROŽNIK – projekt skupine PALČKI,
  • KNJIGA MOJA PRIJATELJICA – projekt skupine ROŽICE.