Skoči na glavno vsebino

Dnevni program

Dnevni program izvajamo v obeh enotah za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. Dnevni program traja od 6 do 9 ur. Izvajamo ga v skladu s cilji in načeli Kurukuluma za vrtce, ki vključuje dejavnosti,...

Poldnevni program

Poldnevni program za otroke 2. starostnega obdobja traja od 4 – 6 ur. V vrtcu nimamo posebej organiziranih oddelkov poldnevnega programa, ampak ga izvajamo v okviru dnevnega programa s prilagojeno prehrano – s kosilom ali brez njega.

Obogatitvene dejavnosti

Namenjene so otrokom od 4. do 6. leta starosti. Izvajajo jih strokovne delavke vrtca in zunanji sodelavci v okviru dnevnega programa. Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci: LUTKOVNI ABONMA v LG Maribor za otroke 2. starostnega obdobja. Vsaka...

Dodatne dejavnosti

Niso vštete v ceno vrtca in se starši ob izbiri zavezujejo k celotnemu pokritju cene dodatne dejavnosti. Starši se odločijo za vključitev otroka v te dejavnosti prostovoljno. Izvajajo se v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok izven obratovalnega časa vrtca. V...
Dostopnost