Prednostna naloga: NEKOČ JE BILO LEPO

V okviru prednostne naloge s področja Družbe, bodo otroci spoznavali različne običaje, praznovanja, navade, igre, opravila in plese ob katerih so svoj čas prijetno preživljale naše babice in dedki v času, ko še ni bilo igrač, interneta, računalniških igric in televizije.

Cilji:

 • Seznanjanje s širšo družbo in kulturo.
 • Spoznavanje kulturne dediščine.
 • Spoznavanje jedi, oblačil, glasbe, plesov iz preteklosti.

Dejavnosti:

 • Spoznavanje in izvajanje slovenskih ljudskih plesov in rajalnih iger.
 • Prepevanje slovenskih ljudskih pesmi.
 • Pripovedovanje slovenskih ljudskih pravljic.
 • Spoznavanje slovenskih šeg in navad.
 • Zgodbe iz preteklosti v DCA Marjeta.
 • Urejanje kotičkov kulturne dediščine.
 • Povabilo dedkov in babic v vrtec.
 • Izlet v Kungoto – ogled muzeja Štalca – (Rožice in Palčki, mogoče Bibe in Čebelice).
 • Zaključek prednostne naloge na zaključni prireditvi.

Izvajanje:  celo šolsko leto – vse skupine.

Obogatitvene dejavnosti

trajajo vse leto in jih izvajajo vzgojiteljice ter zunanji sodelavci:

 • VRTEC V NARAVI,
 • LUTKOVNI KROŽEK,
 • LUTKOVNE PREDSTAVE IN DRAMATIZACIJE OTROK IN STROKOVNIH DELAVK,
 • GOSTOVANJE LUTKOVNIH SKUPIN,
 • LUTKOVNI ABONMA V LG Maribor,
 • OBISK KULTURNIH IN DRUGIH USTANOV,
 • SODELOVANJE V RAZLIČNIH NATEČAJIH,
 • DRSANJE,
 • SKUPNA MESEČNA DRUŽENJA NA RAVNI ENOTE.

Nadstandardni program

IGRAJMO SE ANGLEŠČINO

Dodatne dejavnosti

se izvajajo na željo staršev v posameznih enotah na podlagi programa, ki ga ponudi izvajalec. Izvajalci so zunanji sodelavci. Časovno ne posegajo v program vrtca in se izvajajo izven poslovnega časa vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca in jo starši plačajo dodatno.

V šolskem letu 2019/2020 bomo staršem ponudili dodatno dejavnost:

 • Glasbena košarica Barbare Kolarič
 • Športni junak
 • Pingijeve plesne urice
 • Plesne urice: Zvezdica plesalka.

Druge dejavnosti

se odvijajo priložnostno, izvajajo jih vzgojiteljice in so integrirane v redni program vrtca. Posameznim skupnim dejavnostim se bodo pridružili tudi starši.

 • PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
 • PRAZNOVANJE JESENI
 • MNOŽIČNI TEK OTROK
 • PRIREDITVE OB TEDNU OTROKA
 • OBISK GASILCEV IN VAJA EVAKUACIJE
 • OBISK POLICISTA V VRTCU
 • VESELI DECEMBER
 • SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
 • PUSTOVANJE
 • POMLADNO PRAZNOVANJE Z DRUŽINO
 • ŠEGE IN OBIČAJI OB RAZLIČNIH PRAZNIKIH
 • MINI OLIMPIADA
 • SODELOVANJE VRTCA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
 • ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI