Projekti v enoti Najdihojca

EKO VRTEC – Projekt bomo izvajali v vseh oddelkih vrtca. Sledili bomo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo,...

Projekti v enoti Pikapolonica

EKO VRTEC – Projekt izvajamo v vseh oddelkih vrtca. Sledimo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo ter...

ZDRAVJE V VRTCU V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Letošnje šolsko leto je bilo zaradi epidemije Covid 19 posebno, zato smo v vrtcu velik poudarek namenili zdravemu načinu življenja in skrbi za zdravje in dobro počutje otrok. V projekt so bili vključeni otroci vseh oddelkov. CILJI, ki smo jih realizirali: Spoznavanje...
Dostopnost