Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju

Spoštovani starši! Zaposleni na našem zavodu so se opredelili za stavko javnega sektorja. Ker pogajanja med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije niso bila uspešna, se bo stavka nadaljevala, zato v sredo, 14. 3....

Prva zaposlitev – Petra Kalčič

Pomočnica vzgojiteljice – začetnica Petra Kalčič je v vrtcu Pikapolonica, ki je organizacijska enota Zavoda OŠ Starše, opravljala usposabljanje od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017. Naloge mentorstva je prevzela Genica Bezjak, vzgojiteljica predšolskih otrok. Pomočnica...

Plačila oskrbnin

Najkasneje mesec dni pred vstopom otroka v vrtec starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo. Vsi starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca mesec dni pred potekom veljavnosti odločbe. Če vrtec sočasno obiskuje več otrok iz iste...

Povezave

Prosta mesta v vrtcih (podatki MŠŠ) Ministrstvo za šolstvo – predšolska vzgoja Občina Starše €-Lestvica plačil staršev z dohodkovnimi razredi Zavod za slepo in slabovidno mladino SONČEK – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SOŽITJE – Zveza...
Stran 1 od 712345...Zadnja »