Prva zaposlitev – Marko Štumperger

Pomočnik vzgojiteljice – začetnik, Marko Štumperger, je v vrtcu Najdihojca, ki je organizacijska enota Zavoda OŠ Starše, opravljal usposabljanje od 1. 1. do 31. 5. 2018. Naloge mentorstva je prevzela Nada Smolinger, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok....

Prva zaposlitev – Petra Kalčič

Pomočnica vzgojiteljice – začetnica Petra Kalčič je v vrtcu Pikapolonica, ki je organizacijska enota Zavoda OŠ Starše, opravljala usposabljanje od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017. Naloge mentorstva je prevzela Genica Bezjak, vzgojiteljica predšolskih otrok. Pomočnica...

Plačila oskrbnin

Najkasneje mesec dni pred vstopom otroka v vrtec starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo. Vsi starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca mesec dni pred potekom veljavnosti odločbe. Če vrtec sočasno obiskuje več otrok iz iste...

Povezave

Prosta mesta v vrtcih (podatki MŠŠ) Ministrstvo za šolstvo – predšolska vzgoja Občina Starše €-Lestvica plačil staršev z dohodkovnimi razredi Zavod za slepo in slabovidno mladino SONČEK – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije SOŽITJE – Zveza...
Stran 1 od 712345...Zadnja »