PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA   Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana je 12. 6. 2020 v Uradnem...

Plačila oskrbnin

Najkasneje mesec dni pred vstopom otroka v vrtec starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo. Vsi starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca mesec dni pred potekom veljavnosti odločbe. Če vrtec sočasno obiskuje več otrok iz iste...
Dostopnost