Digitalni post

Šolsko leto se počasi bliža koncu, kar pomeni, da bodo tudi otroci in mladostniki kmalu imeli precej več prostega časa, kot ga imajo med šolskim letom. Ker pa vemo, da ogromno svojega prostega časa namenijo zaslonom v takšni ali drugačni obliki, smo pri Centru Šteker...

Poslovni čas in oddelki vrtca Pikapolonica

Poslovni čas od 6.00 do 16.00 Oddelki 4 oddelki, od tega 2 oddelka prvega starostnega obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja. V vrtec so vključeni otroci v starosti od 1 do 6 let.

Ritem življenja v vrtcu Pikapolonica

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Okvirno je določen le čas prehranjevanja in počitka otrok. Tudi tu dopuščamo manjša odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok. Ritem življenja v vrtcu vključuje...

Predstavitev vrtca Pikapolonica

Prednostna naloga: GIBANJE V NARAVI 1, 2, 3 VEN SE NAM MUDI Izvajanje:  celo šolsko leto – vse skupine. Obogatitvene dejavnosti trajajo vse leto in jih izvajajo vzgojiteljice ter zunanji sodelavci: VRTEC V NARAVI, LUTKOVNE PREDSTAVE IN DRAMATIZACIJE OTROK IN...

Poslovni čas in oddelki vrtca Najdihojca

Poslovni čas od 6.00 do 16.00 Oddelki 5 oddelkov, od tega 2 oddelka prvega starostnega obdobja, 1 kombinirani oddelek in dva oddelka drugega starostnega obdobja. V vrtec so vključeni otroci v starosti od 1 do 6 let.
Dostopnost