Skoči na glavno vsebino

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Okvirno je določen le čas prehranjevanja in počitka otrok. Tudi tu dopuščamo manjša odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok.

Ritem življenja v vrtcu vključuje naslednje elemente:

  • prihod v vrtec
  • igra v skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo
  • zajtrk in priprava na zajtrk med 7.30 in 8.30
  • raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj, vključno z bivanjem na prostem, različnimi ogledi, obiski in prireditvami
  • kosilo med 11.15 in 12.30
  • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici in na igrišču
  • popoldanska malica med 14.00 in 14.30
  • dejavnosti po kotičkih v igralnici ali na igrišču in odhod domov

 

Dostopnost