Skoči na glavno vsebino

Naš vrtec je tudi v tem šolskem letu sodeloval v programu Zdravje v vrtcu, ki je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Sodelovale so vse skupine otrok iz obeh enot vrtca. Dejavnosti so potekale skozi vse leto.

Rdeča nit v letošnjem šolskem letu je bila Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost.

Zdravo otroštvo je pogoj za zdravo življenje, pridobljeni vzorci pa se obdržijo vse življenje. S sodelovanjem v programu smo želeli oblikovati zdravo in varno okolje, ki bo pozitivno vplivalo na krepitev in ohranjanje našega zdravja in zdravja otrok. Otroke smo spodbujali k gibanju in uživanju zdrave hrane, razvijanju zdravih medosebnih odnosov, preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni ter spoznavanju svojega telesa in skbi zanj. Zaradi epidemiološke situacije pa smo se soočali z drugačnim načinom življenja in to je imelo na otroke in njihove družine različne vplive. Zato je pomembno, da se z otroki pogovarjamo o njihovih občutjih, jih naučimo prepoznavati različna čustva ter tako krepiti njihovo samopodobo.

Cilji projekta, ki smo jih realizirali

  • seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja
  • prepoznavanje in sporočanje svojih občutij ter spoštovanje občutij drugih otrok v skupini
  • otrok spoznava, da lahko tudi sam vpliva in oblikuje svojo skupnost (vrtec, družina)
  • ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane
  • otrok se nauči opazovati, videti in čutiti
  • Spoznavanje vpliva okolja, prehrane in gibanja na zdravje.
  • razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje (osebna higiena, higiena zob, gibanje…)

Aktivnosti, ki smo jih med letom izvajali v vrtcu:

VARNO S SONCEM

V pričakovanju poletja in počitnic smo se z otroki pogovarjali o pravilni zaščiti kože pred škodljivimi sončnimi žarki. Otroke in s tem posledično njihove starše smo spodbujali k uporabi zaščite pred močnimi sončnimi žarki (primerna oblačila, pokrivala) in kreme z zaščitnim faktorjem. Nekateri otroci so kremo prinesli v vrtec, da jo nanesemo na kožo pred bivanjem na prostem. Otroci se zavedajo, da ne smemo biti direktno izpostavljeni soncu, razen v dopoldanskem in popoldanskem času. zato smo tudi mi v vrtcu, ko so temperature visoke, na prostem v dopoldanskem času, takoj po zajtrku. Zadržujemo se v senci dreves in na terasi. Otroci vedo tudi, da moramo popiti zadostno količino vode, še posebej poleti, ko zgubljamo tekočino iz telesa tudi s potenjem.

RDEČA NIT – KREPIM SEBE IN SVOJO SKUPNOST

Izvajali smo aktivnosti za opazovanje, prepoznavo in zavedanje svojih občutkov. Poudarek je bil na pozitivnih čustvih, ki krepijo otrokovo samopodobo in samospoštovanje ter s tem vplivajo na njihovo dobro počutje. Pri tem smo vključili tudi opazovanje in spoznavanje narave, njenega cikla ter zakonitosti, ki zelo pripomorejo k sproščenosti. Naučili smo se opazovati, videti in čutiti. Zaznavali in opazovali smo svoje telo, izvajali smo masaže za sproščanje, poslušali smo umirjeno glasbo, z vizualizacijo smo domišljijsko popotovali na morje, v gledališče, na travnik. Spodbujala se je solidarnost, pletli smo mrežo prijateljstva, se igrali socialne igre… V enoti Pikapolonica so se povezali z občinsko Zvezo prijateljev mladine in krajevnim Rdečim križem in v sodelovanju z njimi razveselili starostnike in otroke iz socialno šibkejših družin – izdelali so igre za otroke, ter voščilnice za starostnike okoliških vasi. V vrtcu smo zbirali tudi higienske pripomočke za Ukrajino, ter se o tej temi veliko pogovarjali.

ZDRAVA PREHRANA

Zavedamo se, da so raznolika, lokalno pridelana hrana in zdravi napitki pomembni ohranjanje zdravja. Otroci vsak dan estetsko pripravijo mizo pred obrokom, kar ima ugoden vpliv na naše počutje in prijetno vzdušje. Otroke smo spodbujali k okušanju raznovrstne hrane, zlasti sadja in zelenjave ter jim približali pomen lokalno pridelane hrane. V okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka so spoznali hrano lokalnih pridelovalcev. Ogledali smo si predstavitve čebele in čebelarja (IKT), okušali med, sladkali in okušali čaj z medom. Sodelovali so v pogovoru o pomenu zajtrka in prednostih lokalno pridelane hrane za naše zdravje. Sadili smo zelenjavo v lončke in na grede, ter skrbeli zanjo. Obiskali smo kmetijo in mlekarno ter spoznali, da nam tudi živali dajejo hrano.

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

Pogovarjali smo se o skrbi za zdravje, kaj lahko naredimo sami. Vzpodbujali smo jih, da so za žejo pili vodo, se zdravo prehranjevali, se veliko gibali na svežem zraku, ter skrbeli za osebno higieno. Spoznavali smo različne športe, si ogledali film o pravilnem umivanju rok ter poslušali zgodbe o zdravem načinu življenja. Spoznavali smo tudi letne čase in različne vremenske pojave, ter se naučili, kako telo pravilno zaščititi pred mrazom, soncem ali vetrom. V okviru projekta Medi Medo, ki smo ga letos izpeljale vzgojiteljice same, smo spoznavali svoje telo (poslušali srce s stetoskopom, si ogledali kako delujejo pljuča, spoznavali organe v telesu, jih poimenovali in spoznali njihovo funkcijo, si ogledali kri pod mikroskopom…) ter na tak način izgubljali strah pred zdravniškimi pregledi.

GIBANJE

Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Gibalni razvoj poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti. Tekom šolskega leta smo spoznavali različne otroške plese, rajalne igre, elementarne gibalne igre, ki predstavljajo osnovo športnih iger, bibarije in socialne igre. Veliko smo se gibali na svežem zraku ter izvajali jutranje razgibavanje ter gibalne minutke med dejavnostmi. Na prostem, v igralnici ali avli vrtca smo izvajali vadbene ure.  Otroci so se prosto gibali v naravi – po različnih terenih (trava, asfalt, hrib, umetna trava) in pri igri uporabljali različne naravne materiale (listje, pesek, veje). Spoznavali smo prstne in gibalne igre ter  razvijali vztrajnost, spretnost ter pridobivali samozavest. Vključevali smo tudi NTC metode za razvoj ravnotežja ter grobe in fine motorike (vrteli smo se okrog svoje osi, plezali, premagovali poligone…), pridružili pa smo se tudi množičnemu teku.

NARAVA IN VAROVANJE OKOLJA

V letošnjem šolskem letu so v skupini Zvezdice za prednostno nalogo skupine izbrali temo Potujemo po svetu, saj so otroci pokazali interes za raziskovanje širšega sveta. Ob tem so spoznavali različna okolja (savano, džunglo, puščavo) ter živali ki tam živijo.Ob dnevu zemlje smo se pogovarjali o našem planetu, naravi, skrbi zanjo, ločevanju odpadkov, recikliranju. Sadili smo rastline in zelišča, ter skrbeli zanje. Prav tako smo se pridružili čiščenju okolice – otroci so poskrbeli, da so njihova igrišča ter okolica čista in urejena.

VARNOST V PROMETU

Pri zasnovi projekta Peljemo se peljemo so vzgojiteljice izhajale iz interesa otrok do igre z avtomobili, tovornjaki, traktorji, vlaki. Otrokom je bilo zelo zanimivo, saj so večina stvari počeli v povezavi z gibanjem, preizkusili stvari na konkretni ravni, ter jih začinili z dogodki iz vsakdanjega življenja.Spoznavali so vrste prometa, prometna sredstva ter prometne znake, ki jih imamo v okolici vrtca (jih poimenovali in spoznali njihov pomen). Prav tako so se seznanili s semaforjem. Vse to so si na cestnem poligonu, v večnamenskem prostoru, tudi postavili in se s poganjalci vozili ob upoštevanju vseh pravil v prometu. Otroci so zelo uživali in so se dnevno vključevali v igro. Eni so bili pešci, drugi vozniki, nekateri kolesarji, vsi so pa morali upoštevati prometna pravila. Pogovarjali so se tudi o onesnaževanju našega okolja in skupaj z zgodbico iz Cvetkove gmajnice spoznali, da lahko na izlet gremo tudi s kolesom, peš, z avtobusom ali vlakom.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

V tem šolskem letu zaradi epidemije Covid-19 v igralnici nismo izvajali umivanja zob po zajtrku, vendar pa smo kljub temu izvedli več dejavnosti in aktivnost s področja zobozdravstvene vzgoje. Prisluhnili smo pravljici Konj Miško pri zobozdravniku in se o prebrani vsebini pogovarjali z otroki. Tako smo tudi preko zgodbe spoznavali skrb za zdravje zob in pomembnost le-te. S pomočjo izdelane makete ust in zobovja ter zobne ščetke smo spoznavali, kako pravilno umivamo zobe. To so na maketi poskušali tudi otroci. Veliko smo se pogovarjali, kako oni skrbijo za svoje zobe, kdaj jih umivajo, kako jih umivajo, če jim pri tem kdo pomaga Naučili so se tudi, katera hrana je zdrava za zobe, ter kako pomembno je obiskovati zobozdravnika.

Napisala koordinatorka programa Zdravje v vrtcu Nataša Cibula.

Dostopnost