Skoči na glavno vsebino

Predstavitev vrtca Najdihojca

Prednostna naloga NAJ PRAVLJICE OŽIVIJO Cilje bomo realizirali preko različnih dejavnosti in vsebin, ki bodo sovpadale z načrtovanimi tematskimi sklopi. Izvajanje:  celo šolsko leto – vse skupine. Obogatitvene dejavnosti trajajo vse leto in jih izvajajo...

Ritem življenja v vrtcu Najdihojca

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Okvirno je določen le čas prehranjevanja in počitka otrok. Tudi tu dopuščamo manjša odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok. Ritem življenja v vrtcu vključuje...

Poslovni čas in oddelki vrtca Najdihojca

Poslovni čas od 6.00 do 16.00 Oddelki 5 oddelkov, od tega 2 oddelka prvega starostnega obdobja, 1 kombinirani oddelek in dva oddelka drugega starostnega obdobja. V vrtec so vključeni otroci v starosti od 1 do 6 let.

Projekti v enoti Najdihojca

EKO VRTEC – Projekt bomo izvajali v vseh oddelkih vrtca. Sledili bomo ciljem varovanja in ohranjanja naravnega okolja, razvijanja pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanja kreativnosti, varčevanja z vodo in energijo,...
Dostopnost