Skoči na glavno vsebino

Otroci so vsakodnevno vpeti v določene izkušnje, ki vplivajo na ohranjanje našega planeta, ne da bi se tega zavedali. S sodelavko  sva se odločili, da jim bova preko različnih izkušenj podrobneje predstavili nekatere dejavnike, ki vplivajo na podnebne spremembe.

Sledili smo naslednjim ciljem:

  • otrok pridobiva izkušnje kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,
  • otrok spoznava vremenske pojave,
  • otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah in spoznava izhlapevanje tekočin, taljenje snega in ledu ter zmrzovanje vode.

Izdelali smo si  EKO koše za odpadke in jih primerno razvrstili, pobarvali in okrasili. Otroke sva seznanili katerim odpadkom so namenjeni in jih spodbujali k pravilnem ločevanju.

Vsak dan smo opazovali vreme in vremenske pojave, ki smo jih grafično beležili na vremenskem koledarju. Otroci so razvijali grafomotorične spretnosti z risanjem kratkih navpičnih črt (dežne kapljice) ter poševne sončne žarke. Seznanili sva jih z nebesnimi telesi kot so sonce, luna in zvezde.

Pozimi smo se primerno oblekli in v vseh vremenskih pogojih bivali na svežem zraku. Izkusili smo sneg in snežne radosti, ko smo se igrali in dričali po hribu, odtisnili stopinje v snegu in primerjali le te po velikosti – moje in njihove stopinje. V igralnico smo prinesli sneg in skupaj ugotavljali kaj se z njim dogaja na toplem. V najbolj deževnem mesece, mesecu aprilu sva otroke seznanili s primernimi oblačili in obutvijo ter rahle deževne dni izkoristili s sprehodom po dežju. Izrezali in pobarvali smo si dežne škornje in dežnike iz papirja. Zelo smo uživali v igri s kapalkami. Vodne kapljice smo nakapljali na papir in jih s slamicami razpihali, da smo ustvarili luže. Prav tako smo igro pihanja izvajali z vato. Spodbujali sva jih k pihanju le te po prostoru, pihniti čim dlje, pihniti večkrat, da prideš do cilja, pihniti močno in podobno.  Otrokom sva skozi celo leto skušali privzgojiti skrben odnos do okolja in narave. Mislim, da nama je v veliki meri to tudi uspelo.

Vzgojiteljica Ana Mauko

 

Dostopnost