Sodelovanje s starši

Staršem omogočamo različne oblike sodelovanja in vključevanja v življenje v vrtcu. V šolskem letu 2021/2022 bo sodelovanje s starši prilagojeno razmeram v Sloveniji glede širjenja virusa SARS-CoV-2 in bo potekalo znotraj posameznih skupin. Strokovno sodelovanje:...

Pravice in obveznosti staršev

Pravice staršev Starši imajo pravico so: vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), obveščenosti o življenju in delu v vrtcu, zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov, postopnega uvajanja otroka v vrtec, sprotne izmenjave informacij in...

Plačila oskrbnin

Najkasneje mesec dni pred vstopom otroka v vrtec starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo. Vsi starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca mesec dni pred potekom veljavnosti odločbe. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena...

Svet stašev

Svet staršev sestavljajo člani – predstavniki vrtca: Skupina Kapljice – Andreja Mirkovič Skupina Oblački – Sandra Smolinger Skupina Sončki – Martin Vec Skupina Lunice – Ines Ivačič Skupina Zvezdice – Boštjan Antončič Skupina...

Dnevni program

Dnevni program izvajamo v obeh enotah za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. Dnevni program traja od 6 do 9 ur. Izvajamo ga v skladu s cilji in načeli Kurukuluma za vrtce, ki vključuje dejavnosti,...
Dostopnost