Predstavitev vrtca Najdihojca

Prednostna naloga GIBANJE V NARAVI ŠPORTNIK SEM PRAVI, RAD SEM V NARAVI Cilje bomo realizirali preko različnih dejavnosti in vsebin, ki bodo sovpadale z načrtovanimi tematskimi sklopi. Izvajanje:  celo šolsko leto – vse skupine. Obogatitvene dejavnosti trajajo vse...
Dostopnost