Letošnje šolsko leto je bilo zaradi epidemije Covid 19 posebno, zato smo v vrtcu velik poudarek namenili zdravemu načinu življenja in skrbi za zdravje in dobro počutje otrok. V projekt so bili vključeni otroci vseh oddelkov.

CILJI, ki smo jih realizirali:

 • Spoznavanje in promocija zdravega in varnega načina življenja,
 • razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje,
 • spoznavanje vpliva okolja, prehrane in gibanja za krepitev zdravja,
 • pridobivanje navad o negi telesa in zob.

Čas izvajanja: celo šolsko leto 2020/2021.

DEJAVNOSTI, ki smo jih izvajali v enotah Najdihojca in Pikapolonica:

 • vzpodbujali smo zdrav način prehranjevanja,
 • veliko smo se gibali,
 • vsak dan smo bili na svežem zraku,
 • skrbeli smo za osebno higieno,
 • ogledali smo si filmček Čiste roke za zdrave otroke,
 • poslušali smo zgodbe o zdravem načinu življenja,
 • skrbeli smo za dobro počutje otrok…

S sodelovanjem v projektu želimo ustvariti zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na naše zdravje in počutje. Rdeča nit projekta v letošnjem šolskem letu je bila »Počutim se dobro 2« in je bila povezana z vsemi izvajanimi aktivnostmi.

AKTIVNOSTI, KI SMO JIH IZVAJALI V OKVIRU PROJEKTA:

GIBANJE ZA ZDRAVJE

Veliko smo se gibali ter izvajali jutranje razgibavanje in gibalne minutke med dejavnostmi. Gibali smo se na svežem zraku (na igrišču vrtca, na igralih, tekali, se lovili, hodili na krajše sprehode v okolici vrtca, izvajali naravne oblike gibanja, se igrali elementarne in rajalne igre). Na prostem, v igralnici ali v avli vrtca smo izvajali vadbene ure. Vključevali smo tudi NTC metode za razvoj ravnotežja, za akomodacijo očesa, za razvoj grobe in fine motorike, vrteli smo se okrog svoje osi, premagovali poligone in različne prepreke (elastiko napeljano čez igralnico, postavljene škatle, ki so preprečevale prehod, obrnjene mize, stole,…).

SKRB ZA ZDRAVJE IN OSEBNO HIGIENO

Velik poudarek smo namenili higieni kašlja in kihanja ter pravilnem umivanju rok z milom. Spoznavali smo, kako lahko sami z nekaterimi ukrepi poskrbimo za lastno zdravje. Za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni smo velik poudarek namenili doslednemu, pravilnemu in temeljitemu umivanju rok, ki smo se ga naučili ob filmčku Čiste roke za zdrave otroke. Spoznali smo deklamacijo »Bacili«. Naredili smo plakat zobkov, na katerega smo razvrščali zdravo in nezdravo hrano. Spoznali smo pravilno tehniko umivanja zob.

NAŠE TELO IN ČUTILA

Spoznavali smo čutila in se posvetili posameznim čutilom. Tako so otroci vonjali različne reči, spoznavali in okušali štiri osnovne okuse, prisluhnili različnim zvokom ter jim sledili. Ogledali so si optične iluzije in opazovali kaj vidijo. Spoznavali so človeško telo, različne organe, mišice in okostje ter raziskovali in spoznavali njihovo nalogo in namen. Pogovarjali so se tudi o čustvih in svojih občutkih.

ZDRAVA PREHRANA

Otroke smo navajali na okušanje in uživanje lokalno pridelanega raznovrstnega sadja, zelenjave in raznolike prehrane ter jih spodbujali k uživanju nesladkanih pijač in vode. Sadili smo zelenjavo v lončke in na visoke grede, ter skrbeli zanjo. Nabirali in posušili smo začimbe za čaj. Izdelali smo si zeliščne blazinice. Obiskali smo kmetijo in spoznali, da nam tudi živali dajejo hrano.

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

Ob vseh vremenskih pogojih smo se odpravili na prosto. Pogovarjali smo se o primernih oblačilih, glede na vremenske temperature. Odhajali smo na igrišče ali na sprehode, kjer smo opazovali naravo v vsej svoji lepoti. Spoznavali smo spreminjanje narave in vremenske pojave, ki smo jih vsako dnevno beležili na vremenskem koledarju.

MEDSEBOJNI ODNOSI IN DUŠEVNO ZDRAVJE

Prav tako smo skrbeli za dobro počutje otrok. V skupini smo s pomočjo kovčka Zvezdice Pomagalke skrbeli za dobro počutje in reševanje konfliktov med otroci. Z njeno pomočjo smo razvijali otrokovo samopodobo, saj so se otroci počutili pomembne, ko so lahko doma pomagali svojim staršem, bratcem in sestricam pri raznih opravilih. V kovčku so bile zapisane naloge, ki jih lahko opravijo. V veliko pomoč pri tem projektu so bili tudi starši, ki so vse to skrbno zapisovali v priloženi zvezek. Nekateri so priložili tudi kakšno fotografijo, ki je še bolj nazorno dokazovala pomembnost njihovega otroka v družini.

Zapisala

Mateja Sajko, koordinatorica projekta

Dostopnost