Vsako leto v prvem oktobrskem tednu praznujemo Teden otroka. Letos je v našem vrtcu potekal od 2. do  6. oktobra 2017. Osrednja tema je bila »POVABIMO SONCE V VRTEC«. Vzgojiteljice smo za otroke pripravile pestre in zanimive dejavnosti. Začeli smo z Igralnim dnem, ko so otroci lahko prinesli igrače tudi od doma in se ob odprtih vratih igralnic družili in igrali z vsemi otroki v vrtcu. V naslednjih dneh smo pripravili Gibalne urice na prostem in obiskali  glasbeno šolo v Marjeti, kjer so otroci spoznali različna glasbila, njihove zvoke ter sami preizkušali zvočne značilnosti glasbil. Povezali smo se tudi z DCA v Marjeti. Gospa Rozika Trifkovič nam je pripovedovala zanimive zgodbe iz preteklosti. Teden otroka smo zaključili v petek, ko smo se na vrtčevskem igrišču pridružili najbolj množičnemu teku otrok v Sloveniji, ki ga je pripravila Atletska zveza Slovenije, z namenom ozaveščanja otrok o pomenu zdravega načina življenja.