V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19, so starši, katerih otroci ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za vrtec. Plačilo v teh primerih krije proračun Republike Slovenije.

Staršem se oprostitev plačila za vrtec prizna, če vrtcu predložijo potrdilo o odrejeni karanteni najkasneje do zadnjega delovnega dne v tekočem mesecu. Potrdilo posredujte po elektronski pošti na naslov: nada.smolinger@guest.arnes.si

Obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu je dostopen preko naslednje spletne strani: https://www.gov.si/novice/2020-11-12-nov-nacin-pridobivanja-potrdil-o-prestajanju-karantene-na-domu/

Potrdilo o karanteni na domu za vašega otroka predstavlja tudi dokazilo o varstvu otroka za uveljavljanje pravice pri delodajalcu.

Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

Nada Smolinger

Pomočnica ravnatelja za vrtec

Dostopnost