NOVOST PRI VLAGANJU VLOG ZA PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV OD 1.12.2018 DALJE

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sporoča, da se za letne pravice do:

otroškega dodatka,

državne štipendije,

znižanega plačila vrtca ter

subvencije malice in kosila,

ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice.

To pomeni, da se od 1.12.2018 dalje vlog za podaljšanje pravice ne vlaga, če ste že upravičeni do priznane letne pravice. Centri za socialno delo bodo namreč po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti.

Če vam je pravica potekla pred 1.12.2018, bi morali vložiti vlogo za podaljšanje.

Če pa boste za omenjene pravice zaprosili PRVIČ, je še vedno treba vložiti vlogo! Če je pravica na podlagi PRVE vloge ZAVRNJENA, je treba vložiti novo vlogo.

Upravičenec mora centru za socialno delo še vedno sporočiti vse zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na njeno upravičenost, višino ali obdobje prejemanja.